Regulamin serwisu

Regulamin serwisu costudiowac.pl

I. Wprowadzenie

Niniejsze Warunki korzystania (“Warunki”) określają zasady i warunki korzystania z serwisu costudiowac.pl (“Serwis”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Korzystając z Serwisu, użytkownik (“Użytkownik”, “Ty”, “Twoje”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu.

II. Ochrona danych osobowych

W celu korzystania z niektórych funkcji Serwisu, może być konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków.

III. Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, takie jak teksty, grafika, zdjęcia, logo, ikony, dźwięki, filmy oraz oprogramowanie są własnością naszą lub naszych licencjodawców i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, jego treści i materiałów wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Bez wyraźnej pisemnej zgody, żadna część Serwisu nie może być reprodukowana, dystrybuowana, kopiowana, modyfikowana, wyświetlana, wykorzystywana, opublikowana lub przekazywana na innych stronach internetowych, mediach lub w jakiejkolwiek innej formie.

IV. Ograniczenie odpowiedzialności

Staramy się zapewnić, aby wszystkie informacje zawarte na stronie były dokładne i aktualne. Jednakże, nie gwarantujemy, że wszystkie materiały i treści będą wolne od błędów, aktualne lub kompletne. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Serwisu, niezależnie od ich rodzaju, w tym za utratę danych, dochodów, zysków lub reputacji.

V. Linki do stron zewnętrznych

Serwis może zawierać linki do stron zewnętrznych, których treści nie są przez nas kontrolowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron zewnętrznych ani za praktyki związane z ochroną prywatności stosowane przez te strony.

VI. Zmiany w Warunkach korzystania

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach korzystania w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, a kontynuowanie korzystania z Serwisu po wprowadzeniu zmian będzie oznaczać akceptację nowych Warunków. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Warunków korzystania w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis jest udostępniany na zasadzie “takim, jaki jest” bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń co do dokładności, niezawodności, przydatności, kompletności lub aktualności zawartych treści, informacji, materiałów, usług oraz związanych z nimi grafik.

VIII. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z korzystaniem z Serwisu będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem polskim. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z korzystania z Serwisu, właściwe są wyłącznie polskie sądy powszechne.

IX. Kontakt

W przypadku pytań, uwag lub skarg dotyczących niniejszych Warunków korzystania, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych dostępnych na stronie Serwisu.

X. Usługi zewnętrzne

a) Google Analytics

Serwis korzysta z usługi Google Analytics, świadczonej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na komputerze Użytkownika, umożliwiając analizę korzystania z Serwisu. Zebrane informacje na temat korzystania z Serwisu są przekazywane do serwerów Google, gdzie są przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkowników, tworzenia raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

b) Google AdSense

Serwis korzysta z usługi Google AdSense, świadczonej przez Google Inc. (“Google”), która umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych reklam na stronach Serwisu. Google AdSense wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na komputerze Użytkownika, w celu analizy korzystania z Serwisu i wyboru odpowiednich reklam. Zebrane informacje na temat korzystania z Serwisu są przekazywane do serwerów Google, gdzie są przechowywane.

c) Zdjęcia i grafiki z serwisu Freepik.com

Niektóre zdjęcia i grafiki wykorzystane na stronie Serwisu pochodzą z serwisu Freepik.com. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do tych zdjęć i grafik należą do ich twórców oraz Freepik Company S.L. Korzystanie z tych zdjęć i grafik jest zgodne z warunkami licencji udzielonymi przez Freepik.com.

Użytkownik zgadza się na korzystanie z Serwisu zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania oraz na przestrzeganie wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, praw autorskich i własności intelektualnej.

(Visited 43 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close