Written by 14:29 Aktualności, Studia 3 komentarze Views: 30 244

Wirtualny Warsztat Pracy jako klucz do efektywnego tworzenia i dystrybucji cyfrowych wersji publikacji

W dzisiejszych czasach, kiedy cyfryzacja staje się nieodłączną częścią naszego życia, nauka nie może pozostać w tyle. Uniwersytet Wrocławski, jedna z czołowych instytucji naukowych w Polsce, zdecydował się wejść na wyższy poziom cyfryzacji, implementując najnowocześniejsze technologie, które ułatwią pracę naukowców, badaczy i pracowników dydaktycznych.

Pod nazwą projektu „Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski realizuje inicjatywę, która pozwoli na stworzenie wirtualnego warsztatu pracy. Projekt ten umożliwi samodzielne przygotowanie cyfrowych wersji publikacji do prezentacji online oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów źródłowych.

Realizacja projektu przewiduje rozwinięcie trzech usług cyfrowych, które pozwolą na zautomatyzowaną pracę z dokumentami cyfrowymi. Są to: DigiLab – Agregator Dorobku Naukowego (digilab.uwr.edu.pl), TransLab – Wirtualne Laboratorium Transkrypcji (translab.uwr.edu.pl) oraz Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (repozytorium.uni.wroc.pl). Te trzy systemy zostały zintegrowane w ciąg technologiczny, który pozwala naukowcom na ucyfrowienie własnych publikacji i zwiększenie ich widoczności w Internecie, co może również przekładać się na ich cytowalność.

Autor publikacji przy pomocy DigiLab – Agregatora Dorobku Naukowego znajduje opisy bibliograficzne swoich prac, podaje także w systemie informacje o statusie ich praw autorskich. Następnie dodaje pliki i inicjuje proces transkrypcji. Po zakończeniu transkrypcji z wykorzystaniem systemu TransLab, materiały mogą być przesyłane do Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie autor ma możliwość uzupełnienia opisów, dodania tagów, a także udostępniania publikacji innym użytkownikom.

Kiedy publikacja jest gotowa do udostępnienia, system DigiLab aktualizuje jej status na “opublikowane”. Od tego momentu, publikacja jest widoczna i dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu, zwiększając jej widoczność i potencjalną cytowalność. Przy użyciu odpowiednich narzędzi do optymalizacji dla wyszukiwarek, publikacja może zyskać większą popularność i rozpoznawalność w sieci, co przekłada się na jej większy wpływ na naukowy dyskurs.

Niezależnie od stopnia zaawansowania technologicznego, Uniwersytet Wrocławski jest przekonany, że korzyści płynące z cyfryzacji przewyższają wszelkie potencjalne trudności. Wprowadzenie tych technologii zwiększy efektywność pracy naukowców i pracowników dydaktycznych, co może przełożyć się na większą produktywność i lepsze rezultaty badań.

Wreszcie, projekt ten nie tylko ułatwi pracę pracownikom Uniwersytetu, ale także pomoże studentom, oferując im łatwiejszy dostęp do materiałów i zasobów naukowych. Dzięki temu studenci będą mogli skupić się na naukach, a nie na poszukiwaniu odpowiednich materiałów do nauki.

Projekt jest w trakcie realizacji i ma zostać ukończony do końca 2023 roku. Więcej informacji o projekcie można odnaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://uwr.edu.pl/zmieniamy-sie/workflow-do-opracowania-publikacji-cyfrowych-na-uczelni/.

Projekt „Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni” realizowany przez Uniwersytet Wrocławski jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”

(Visited 30 244 times, 1 visits today)
Close